Laboratorio Invisibel

Archive for Decembro 2009

Ghilzai nomads in Afghanistan

Nas liñas que seguen se debatirá a influente conceptualización dos nómadas feita por Deleuze e Guattari, contrastándoa con aportacións etnográficas, e levando o problema ao terreo político dos movementos sociais.

Ler o resto desta entrada »

O que hai que definir, que precisar, é un eixo atlántico. Un eixo nómade; un fluxo, dende galizia a portugal; do norte ao sur; e do sur ao norte.

En que consistiría este eixo? Nunha sorte de escola ambulante, de universidade nómade, de laboratorio experimental en funcionamento.

Efectivamente; sería un laboratorio experimental, ainda que se cadra, os laboratorios experimentais estarían tamén situados, territorializados, espacio-temporalmente ubicados, nalgún lugar, en varios lugares.

Ler o resto desta entrada »